Alutekt AL GV-45K, 10 m2

Alutekt AL GV-45K, 10 m2

Barutekt GV 40, 10 m2

Barutekt GV 40, 10 m2

Baruplan G S4, 7,5 m2
 

Elastomerna bitumenska traka s uloškom od staklene tkanine i sa mineralnim posipom (fini pijesak).
Bitumen je modificirann sa SBS-om. Staklena tkanina daje proizvodu odlične mehaničke karakteristike i dimenzionalnu stabilnost.