Barutekt GV 40, 10 m2

Barutekt GV 40, 10 m2

Bitumol 10l

Bitumol 10l

Baruplan KVE 45K, 10 m2
 

Visoko kvalitetna elastomerna bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca i sa mineralnim posipom (fini pijesak)