Baruplan KVE 45K, 10 m2

Baruplan KVE 45K, 10 m2

Barutekt V40 special, 10m2

Barutekt V40 special, 10m2

Bitumol 10l
 

Hladni bitumenski premaz crne boje na bazi otapala.
Koristi se za premazivanje podloga prije polaganja bitumenskih traka za hidroizolaciju i za privremenu zaštitu metalnih konstrukcija.
Primjenjuje se u čitavom području bitumenske izolacijske tehnike kao temeljni premaz, prije svega na beton, zid, cementni mort, metal i staru izolaciju, radi poboljšanja veze s podlogom.
Nanosi se valjkom, četkom, kistom ili špricom.