Draco band 130

Draco band 130

Draco waterstop 500

Draco waterstop 500

Draco band 110
 

Elastična traka za armiranje hidroizolacije. Sastoji se iz brtvećeg PVC dijela i žilavog netkanog poliesterskog platna.

Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog PVC-a i netkanog poliesterskog platna. Koristi se za brtvljenje građevinskih dilatacija, spojeva i pukotina te armiranje u sustavima hidroizolacijskih premaza.

Koristi se za brtvljenje dilatacija, spojeva i pukotina, ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom).

Upute za korištenje:

Nanesite prvi sloj veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza. DRACO® BAND 110 traku potpuno utopite bez nabora u prvi sloj veziva špatulom, zidarskom žlicom ili gleterom pazeći na njegovo vrijeme stvrdnjavanja ili umrežavanja. Kod ugradnje obratite pažnju da je strana trake na kojoj je brtveći dio potpuno prekriven poliesterskim platnom (filcom) okrenuta prema vama. Drugim slojem veziva traku prekrijte u potpunosti.