Draco clean 100

Draco clean 100

Draco shield 100

Draco shield 100

Draco clean 110
 

Proizvod nove generacije za odstranjivanje kamenca, nečistoća i masnoća. Koristi se za čišćenje štokovanog kamena. DRACO CLEAN 110 je otopina spremna za korištenje.