Sikaflex-11 FC 300 ml- sve vrste boja

Sikaflex-11 FC 300 ml- sve vrste boja

Draco flex 525
 

Jednokomponentni, univerzalni i elastični poliuretanski kit koji se umrežava u dodiru s vlagom iz zraka i stvara čvrstu i visoko elastičnu brtvu niskog modula elastičnosti. Prikladan je za horizontalne i vertikalne aplikacije te se može aplicirati na velikom rasponu temperatura. Dostupan je u bijeloj i sivoj boji.