Sika Top Seal 107

Sika Top Seal 107

Sikalastic 612 5 l, siva

Sikalastic 612 5 l, siva

Sika Grout 212
 

SikaGrout 212 je gotova mješavina na cementnoj bazi. Miješanjem potrebne količine vode s prahom nastaje homogeni, tekući mort koji nakon kraćeg vremena postiže visoke mehaničke čvrstoće.