Sika Top Seal 107

Sika Top Seal 107

Sika Estriplast dodatak za estrihe za podno grijanje 5 kg

Sika Estriplast dodatak za estrihe za podno grijanje 5 kg

Sika Grout 212
 

SikaGrout 212 je gotova mješavina na cementnoj bazi. Miješanjem potrebne količine vode s prahom nastaje homogeni, tekući mort koji nakon kraćeg vremena postiže visoke mehaničke čvrstoće.