Sika igolflex 201

Sika igolflex 201

Sika Grout 212

Sika Grout 212

Sika Top Seal 107
 

SikaTop Seal 107 je dvokomponentni mort spreman za upotrebu, sa nižim modulom elastičnosti, na bazi cementa modificiranog polimerima i mikrosilikom i sa sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva.