Sikalastik 1K

Sikalastik 1K

Sika igolflex 201

Sika igolflex 201

Sikalastic 152
 

Dvokomponentni vlaknima ojačan mort, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima, i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima.