Barutekt V40 special, 10m2

Barutekt V40 special, 10m2

Sikaplan WP 3100-15R

Sikaplan WP 1100-HL
 

Silka

Elastična, homogena hidroizolacijska membrana sa signalnim slojem, na bazi polivinilklorida (PVC-P) premium kvalitete.

Hidroizolacija tunela i temeljnih podzemnih konstrukcija od prodora vode.

Prednosti:

- Izrađena je na bazi sirovina konzistentne kvalitete

- Bez DEHP (DOP) plastifikatora

- Sadrži signalni sloj za detekciju oštećenja

- Optimalne fleksibilnosti, vlačne čvrstoće i višeosnog rastezanja

- Elastično ponašanje materijala

- Fleksibilno na niskim temperaturama

- Pogodno za kontakt s kiselom mekom vodom i u alkalnom okruženju

- Otporno na prodor korijenja i mikroorganizme

- Optimizirane ugradivosti, toplinski zavaraiva

- Može se ugraditi na vlažne i čak i mokre površine

- Privremene UV stabilnosti tijekom ugradnje

Debljina 1,5mm ili 2,0mm

Dimenzija 2,20mx20m