Termoizolacija fasade

Toplinska zaštita fasade je s obzirom na veličinu površine jedan od najvažnijih elemenata toplinske zaštite objekata.
Termoizolacija zidova se postiže ugradnjom fasada kojih ima nekoliko tipova zavisno od korištenog materijala i načina ugradnje. Tako razlikujemo sljedeće vrste fasada:

1. Kontaktne fasade
Ovaj tip fasada je najzastupljeniji tip fasada kada su u pitanju stambeni objekti. Izolacijski materijal je pričvršćen direktno na vanjski zid objekta. Z
zavisno od korištenih materijala možemo ih podijeliti na:

  • Fasade od stiropora
    Stiropor ili Ekspandirani polistiren (EPS), je najčešće korišteni izolacioni materijal.
  • Fasade od stirodura
    Stirodur ili Ekstrudirani polistiren (XPS) je sličnog porijekla kao i EPS uz veću čvrstoću i bolje izolacione karakteristike.
  • Fasada od kamene/staklene vune
    Izolacija od kamene vune pruža u isto vrijeme odlična termička, zvučna i protupožarna svojstva. 

2. Ventilirane fasade
Ovaj tip fasada ne naliježe direktno na vanjski zid, ostavljajući prostor između zida i fasade. Sam prostor između zida i fasade zimi nema bitniju termoizolacijsku ulogu, međutim u toku ljeta cirkulacija zraka u ovom prostoru odvodi toplotu koju emitira objekt te tako uspješno vrši hlađenje objekta. Ove fasade su karakteristične za poslovne zgrade velikih površina gdje hlađenje u ljetnom periodu predstavlja glavni izazov.