Uvjeti kupnje

OPĆENITO

Internet stranica www.kvalitetni-gradevinski-sistemi.hr u vlasništvu je tvrtke KVALITETNI GRAĐEVINSKI SISTEMI d.o.o., Kobiljačka cesta 46, 10360 Sesvete OIB: 26257375593. Opći uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, i služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Putem webshopa “Kvalitetni Građevinski sistemi” moguće je izvršiti kupnju samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području. Za prodaju i dostavu robe izvan Republike Hrvatske, upit dostavite na info@kgsistemi.hr 

U daljnjem tekstu pojam Prodavatelj (davatelj usluge) odnosi se na:

KVALITETNI GRAĐEVINSKI SISTEMI d.o.o., Kobiljačka cesta 46, 10360 Sesvete, OIB: 26257375593, tel: 385 99 448 0457, web: www.kvalitetni-gradevinski-sistemi.hr, e-mail: info@kgsistemi.hr, a pojam Kupca na:

fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga Web trgovine prisutnih na Web stranici Prodavatelja. Kupci mogu biti i pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti ali na njih se ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Kupac može postati samo osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenama kupljenih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati i izjavi da je sa istima upoznat i suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama. Na kupca se primjenjuju uvjeti kupnje koji su bili na snazi u trenutku sklapanja ugovora.

Kada Kupac izvrši ili potvrdi narudžbu ugovor se smatra sklopljenim, te će putem e-maila poruke o tome biti obavješten. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

KVALITETNI GRAĐEVINSKI SISTEMI d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

IZMJENA

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj web shopa Kvalitetni Građevinski Sistemi zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ove Predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

NARUDŽBE

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi koji su naznačeni da su raspoloživi i dostupni.

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.kvalitetni-gradevinski-sistemi.hr podložni su nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.kvalitetni-gradevinski-sistemi.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Ukoliko naručeni proizvod nije dostupan na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije dostupan, dogovoriti će novi rok isporuke po potrebi, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.
U slučaju potpune nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će izvršiti povrat svih sredstava.

CIJENA PROIZVODA

Cijene istaknute na web stranici www.kvalitetni-gradevinski-sistemi.hr izražene su u eurima sa  uključenim PDV-om. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

NAČINI PLAĆANJA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

 • Internet bankarstvom
 • Općom uplatnicom – virmanski
 • Pouzećem
 • Kartičnim plaćanjem

U slučaju plaćanja, općom uplatnicom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku od 3 dana — naznačeno u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti dali je mailbox pun ili je ugovor dostavljen u Spam folder.

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan navedenog roka, a ako tada ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda. 

REKLAMACIJE, POVRATI I ZAMJENA ROBE

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju kad je kupac uredno obaviješten). Ukoliko pak je obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Obaveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci do raskidu ugovora i to putem Obrasca za jednostrani raskid koji je dostupan na kraju ove stranice i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: info@kgsistemi.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom na mail adresu koju ste naveli prilikom ispunjavanja Online obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu dostave, a koja nije najjeftinija standardna dostava koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu pošaljite poštanskom uslugom na dokaziv način na adresu Kobiljačka cesta 46, 10360 Sesvete. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete na dokaziv način. Troškove povrata robe snosite sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • proizvod korišten;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;

Reklamacija — odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Ako primijetite da je Vaš artikl bilo kojem smislu neispravan molimo Vas da nas prije kontaktirate na broj telefona 099 448 0457 ili pošaljete poruku na info@kgsistemi.hr

Naša politika reklamacija ne utječe na Vaša zakonska prava kupca.

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije pojedinog artikla, opreme ili odjeće potrebno je sljedeće:

 • Račun artikla
 • Fotografije cijelog oštećenog artikla
 • Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova)
 • Fotografije serijskog broja artikla (ako postoji)

Fotografije moraju jasno prikazivati reklamirani artikl.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu u fazi dostave ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od 8 dana uputiti pisani prigovor na e-mail: info@kgsistemi.hr sa naznakom reklamacija jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda i uklanjanje nedostatka.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, Kupac će platiti poštarinu u iznosu od 15€ kako bi roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Povrat i zamjena robe

Trošak zamjene proizvoda snosi kupac i to u iznosu troška povrata proizvoda, te trošak slanja novog proizvoda.

Prigovori i žalbe

Sukladno članku 10.st.1. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac se obvezuje omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Potrošač može pisani prigovor podnijeti putem pošte na adresu:KVALITETNI GRAĐEVINSKI SISTEMI d.o.o. Kobiljačka cesta 46, 10360 Sesvete ili putem elektroničke pošte na: info@kgsistemi.hr.

Potrošač treba u prigovoru navesti svoje podatke(ime, prezime, i adresu) radi mogućnosti davanja pisanog odgovora. Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Platforma za online rješavanje sporova Europske unije

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 25 službena jezika EU.